2009/04/30

090529 . "MADELON" SARIAK
NAROA GUILLAN VALDESek
irabazi du EHGAMek antolatutako GAZTEENTZAKO LITERATURA LEHIAKETA "MADELON SARIAK 2009". Naroa errenteriarra da eta bere kontakizunak "El bosque de las hadas" izena du.

El jurado del Certamen Literario para Jóvenes "Premios Madelon 2009", compuesto por activistas de EHGAM y el escritor Aitor Arana, ha decidido premiar a NAROA GUILLAN VALDES por su relato "El bosque de las hadas". La entrega del galardón se ha realizado en el Koldo Mitxelena Kurlturunea y ha contado con la presencia de familiares de Xanti Altxu "Madelon", en cuya memoria EHGAM ha instituido este certamen.

 • Naroa Guillanek irabazi du Madelon Literatura Lehiaketa
 • Xanti 'Altxu' herritarraren omenezko literatura lehiaketaren lehen aldiak parte-hartze «zabala» izan du
 • Oarsoaldeko Hitza, 2009-06-20 # Jon Gonzalo
Madelon Gazteentzako Literatura Lehiaketa Naroa Guillan Valdesek irabazi du. Donostiako Koldo Mitxelena Kulturunean banatu zituzten atzo Madelon Literatura Lehiaketako sariak, eta sari banaketako protagonista nagusia Naroa Guillan izan zen. 300 euroko saria eman zioten antolatzaileek.

Hain zuzen ere, Naroa Guillanek idatzitako El bosque de las hadas ipuina saritu du Madelon Literatura Lehiaketako epaimahaiak. «Familia ez tradizional baten bizipenak kontatu ditu Guillanek. Familiako haurraren ikuspegitik egin du kontakizuna, eta horrek originaltasun handia eman dio istorioari», azaldu zuten atzoko sari banaketan EHGAM elkarteko antolatzaileek.

EHGAMeko arduradunek eta Aitor Arana idazleak osatu dute Madelon Gazteentzako Literatura Lehiaketaren epaimahaia.

Xanti 'Altxu'-ren baloreak
Antolatzaileek atzoko sari banaketan gogoratu zutenez, Xanti Vicente Altxu herritarrak bere bizitzan bultzatu zituen baloreak «sendotzea eta zabaltzea» izan da literatuta lehiaketaren helburua.

«Gazteek gay-en, lesbianen eta transexualen errealitateari buruz gogoeta egin dute. Gai hauen inguruan duten ikuspuntua jaso eta erradiografia bat egin ahal izan dugu. Aurrera begirako ekintzetan haien ikuspuntua kontuan hartuko dugu», nabarmendu zuten.

Halaber, datorren urteko lehiaketan parte hartzeko deia egin zieten Euskal Herriko gazteei. Madelon Sariak Literatura Lehiaketan parte hartzeko baldintza bakarrak honako hauek dira: 18 eta 25 urteko gaztea izatea, eta idatzitako istorioak gay-en, lesbianen, transexualen edo beste edozein motatako erlazio afektiboei tartea egitea.


 • Naroa Guillán, ganadora del premio literario Madelon 2009, organizado por EHGAM
 • Gara, 2009-06-20
El jurado del Certamen Literario para Jóvenes «Premios Madelon 2009», compuesto por activistas de EHGAM y el escritor Aitor Arana, decidió premiar ayer a Naroa Guillán Valdés por su relato «El bosque de las hadas». La entrega del galardón se realizó en el Koldo Mitxelena Kulturunea y contó con la presencia de familiares de Xanti Altxu Madelon, en cuya memoria EHGAM ha organizado este certamen.

Este año EHGAM ha organizado, por primera vez, el Certamen Literario «Premios Madelon». A estos premios se les ha dado el nombre de Xanti Altxu Madelon, cofundador de EHGAM-Gipuzkoa, porque «dedicó su vida a socializar el movimiento de gays, lesbianas, transexuales y otras expresiones sexuales (GLT+)». Según los organizadores, este certamen ha nacido con el objetivo de normalizar y acercar las relaciones GLT+ a la juventud.

El tema de las obras a presentar era libre, siendo la única condición tratar un tema que afecte a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales u otra realidad afectivo-sexual.

Asimismo, resaltaron la buena acogida del certamen literario y lo calificaron como «emotivo y cercano».


 • Una errenteriarra gana el premio Madelón
 • El Diario Vasco, 2009-06-20
Naroa Guillán Valdés, de Errenteria, ha ganado el certamen literario juvenil Madelón, convocado por Ehgam. El jurado, formado por miembros del colectivo y el escritor Aitor Arana, decidió entregar a su relato El bosque de las hadas el premio que recuerda al fundador de Ehgam Xanti Altxu, Madelón.
Aurten lehenengoz EHGAMek "Madelon Sariak" Literatura Lehiaketa antolatu du. Sari hauei Xanti Altxu “Madelon”, EHGAM-Gipuzkoako fundatzaile izandakoaren izena eman diegu, bera izan zelako Euskal Herrian gay, lesbiana, transexual eta beste adierazpen sexualen (GLT+) mugimenduaren gizarteratzaileetako bat. Eta sari hauek helburu bera dutelako gazterian ere GLT+ bisibilitatea bultzatu eta normalizatzea.


Lehiaketaren gaia librea izango da, baldintza bakar batekin. Gay, lesbiana, bisexual, transexual edo beste edozein motako erlazio-efektiboak bertan islatzea. Aurtengo edizioak bi kategoria izango ditu, bata 14-17 urte tartekoa eta beste bat 18-tik 25-era bitartekoa. lanak euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu daitezke.

Lanak jasotzeko azkeneko data maiatzak 29 izango da, hauen luzera minimoa 5 orrialdekoa izanik eta 10ekoa gehienezkoa. Lanak jaso ostean epai-mailak kategoria bakoitzean 2 finalista eta irabazlea izendatuko ditu. Sari banaketa ekainaren 19an izango delarik. • GAZTETXEENTZAT LITERATURA LEHIAKETA
 • 2009 "MADELON" SARIAK
 • Gay, lesbiana, bisexual edo transexual edo erlazio afektibo-sexualei buruzko kontakizun laburrak
 • OINARRIAK
1. Partehartzaileak: 14 eta 25 urte bitarteko adineko nahi duen edozein gaztek parte har dezake.

2. Hizkuntzak: Lanak bai euskaraz bai gazteleraz jasoko dira, modalitate bakarra izanez.

3. Kategoriak: Bi kategoria egongo dira, gazteena (14-17) eta gazte helduena (18-25).

4. Sariak: Kategoria bakoitzeko lan hoberena sarituko da, kategoria bakoitzeko bi finalistetaz gain. Saria diploma akreditatzaile bat eta opari bat izango da.

5. Gaia: Gaia, bi kategorietan, librea izango da, baldintza bakar batekin, gay, lesbiana, bisexual edo transexual edo beste erlazio afektibo-sexualaren ikutua edukitzea.

6. Luzera: Lanak 5 eta 10 orrialde bitarteko luzera edukiko dute, espazio bikoitzean, Times New Roman 12an. Baldintza hau betetzen ez duen lanik ez da onartuko.

7. Aurkezpena: Lana hirukoiztua aurkeztu beharko da, azalean lanaren izenburua eta egilearen izengoitia bakarrik agertuko direlarik. Norberaren datuak (izen-abizenak, helbidea, adina, NANa, telefonoa) jasotzen dituen gutunazal bat erantsiko da, lanaren izenburua eta izengoitia bakarrik idatziz gutunazalaren kanpokaldean. Ez dira onartuko dagoeneko sarituak izan diren lanak; lan bat saritua izan dela jakindakoan, kanporatu egingo da, edo saria kenduko zaio ordurako lortu izan balu.

8. Epeak: Lanak 2009ko maiatzaren 29a baino lehen bidaliko dira, hori izanik lanak jasotzeko azken data (egun horretako zigilu-marka duten lanak onartuak izango dira.

9. Helbidea: Lanak helbide honetara bidaliko dira: EHGAM (Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua), Gaztegune-CRAJ, Anoeta 28, Txuri Urdin, 20014-Donostia.

10. Datu pertsonalak: Datu pertsonalak irabazleekin harremanetan jartzeko erabiliko dira soilik, ezereztuak izanik ondoren, aukeratuak izan ez diren lanak eta beren datuak bezala. Ez da partehartzaileekin harremanik mantenduko, irabazleekin kontaktuan jartzeaz gain, eta ez dira lanak itzuliko.

11. Argitalpena: EHGAMek irabazle gertatzen diren lanak argitaratzeko eskubidea gordetzen du.

12. Epaimahaia: Epaimahaiaren osaketa dagokion garaian egingo da, bere erabakia apelaezina izanik.

13. Sari banaketa: Sari banaketa 2009ko ekainaren 19ean egingo da.

14. Onarpena: Txapelketan parte hartzeak arautegiaren onarpena berekin ekartzen du.Este año EHGAM ha organizado, por primera vez, el Certamen Literario "Premios Madelon". A estos premios se les ha dado el nombre de Xanti Altxu “Madelon”, cofundador de EHGAM-Gipuzkoa, porque dedicó su vida a socializar el movimiento de gays, lesbianas, transexuales y otras expresiones sexuales (GLT+). Y este certamen ha nacido con el mismo objetivo: normalizar y acercar las relaciones GLT+ a la juventud.

El tema será libre, siendo la única condición tratar un tema que afecte a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales u otra realidad afectivo-sexual. Este año contendrá dos categorías una para los jóvenes de entre 14 y 17 años y otra para entre 18 y 25. En ambos casos se recogen relatos tanto en euskera como en castellano, compitiendo todos en la misma categoría

La fecha límite para recibir los relatos será el 29 de mayo, tendrán una extensión comprendida entre 5 y 10 páginas. Después de recibir los trabajos el jurado nombrará 2 finalistas y 1 ganador en cada categoría. La entrega de premios será el 19 de junio. • CERTAMEN LITERARIO PARA JOVENES
 • PREMIOS "MADELON" 2009
 • Relatos breves sobre gays, lesbianas, bisexuales o transexuales u otras realidades afectivo-sexuales
 • BASES
1. Participantes: Podrán participar todos aquellos jóvenes que lo deseen, y cuya edad está comprendida entre 14 y 25 años.

2. Idiomas: Las obras se recibirán tanto en castellano como euskera, siendo una única modalidad.

3. Categorías: Existen dos categorías, Juvenil (14-17) y Joven adulto (18-25).

4. Premios: Se premiará al mejor de cada categoría, además de dos finalistas por cada categoría. El premio consistirá en un diploma acreditativo y un regalo.

5. Tema: El tema, en ambas categorías, será libre, siendo la única condición tratar un tema que afecte a gays, lesbianas, bisexuales o transexuales u otra realidad afectivo-sexual.

6. Extensión: Las obras deberán tener una extensión entre 5 y 10 páginas a doble espacio en Times New Roman 12. No se admitirán obras que no cumplan este requisito.

7. Forma de presentación: La obra deberá presentarse por triplicado con portada en la que constará únicamente el nombre de la obra y el seudónimo del autor. Se adjuntará un sobre con los datos personales (Nombre y Apellidos, dirección, edad, DNI, Teléfono) en el que por fuera sólo deberán figurar el nombre de la obra y el seudónimo. No se admitirán obras ya premiadas; en caso de descubrirse que una obra fue premiada será eliminada o se le retirará el galardón en caso de haberlo conseguido.

8. Plazos: Los trabajos habrán de enviarse antes del 29 de mayo de 2009, siendo esta fecha la última en admitirse obras (se considerará válida toda aquella que lleve matasellos fechado en ese día).

9. Dirección: Las obras se enviarán a la siguiente dirección: EHGAM (Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua), Gaztegune-CRAJ, Anoeta 28, Txuri Urdin 20014-Donostia.

10. Datos personales: Los datos personales servirán únicamente para ponerse en contacto con los ganadores siendo destruidos después, al igual que los datos y aquellas obras que no sean seleccionadas. No se mantendrá correspondencia con los participantes más allá de comunicarse con los ganadores ni se devolverá las obras premiadas.

11. Publicación: EHGAM se reserva el derecho de publicar aquellas obras que resulten ganadoras.

12. Jurado: La composición del jurado se hará en su debido tiempo, siendo su decisión inapelable.

13. Entrega de premios: La entrega de premios se hará el 19 de junio de 2009.

14. Aceptación: La participación en el certamen supone aceptar las bases.
No hay comentarios:

Publicar un comentario